Komiteti i Rajoneve, 17 milionë euro për 30 projekte. Zero financime për Veriun

Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve në 5 vendime të marra së fundi ka vendosur të japë rreth 17 milionë euro për më shumë se 30 projekte të infrastrukturës. Në vendimet e marra, ku nuk mungojnë as gabimet në përllogaritje, bie në sy mungesa e plotë e përfshirjes në financime të bashkive të veriut të vendit.