Festival Fantasio,  aplikim për regjisorët e rinj të teatrit

Aplikim për regjisorët e rinj në Festival Fantasio Piccoli në Trento, Itali, ku do të zhvillohet festivali i regjisë teatrale.
Deadline: 05.09.2016
Më shumë info: www.festivalregia.com . Regjistrohuni duke plotësuar formularin e regjistrimit online.
Takim me regjisorët në Tiranë në 16/08/2016 ora 18:00 në ambientet e IACT STUDIO .

Info : +355 662006777
e-mail: laurent25@hotmail.it ; i.act.course@gmail.com

05-13 gusht 2016, Prizren, Kosovë