Këtu mund të kërkoni nëse emri juaj është në listën e zgjedhjeve të 2017

Çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë me të drejtë vote, mund të verifikojë emrin e tij/saj në:

–  listat e publikuara online në linkun 134.0.58.65/votinglistapp/

– listat e afishuara pranë Njësive Administrative.

Për çdo paqartësi, mungesë apo mospërputhje të dhënash, për të verifikuar qendrën tuaj të votimit mund t’i drejtoheni Zyrës së Gjendjes Civile ku jeni regjistruar.

Zgjedhjet parlamentare do të mbahen në datën 18 Qershor 2017. Për 3 461 956 votues në total, do jenë 5 204 qendrat e votimit në rang vendi.

http://134.0.58.65/votinglistapp/