Dalai Lama: “Ndonjëherë heshtja është përgjigja më e mirë”

“Lumturia nuk është diçka e gatshme, ajo vjen nga veprimet tuaja”.

“Dashuria është mungesa e gjykimit”.

“Ndonjëherë heshtja është përgjigja më e mirë”.

“E gjithë vuajtja është shkaktuar nga injoranca. Njerëzit shkaktojnë dhimbje mbi të tjerët në kërkim të lumturisë dhe përmbushjes vetiake”.

“Duhet ta keni parasysh se dashuria e madhe dhe arritjet e mëdha përmbajnë edhe rreziqe të mëdha”.