Mahatma Ganddhi: I dobëti kurrë nuk mund të falë. Falja është veti e të fortit

“I dobëti kurrë nuk mund të falë. Falja është veti e të fortit”.

“Liria nuk ia vlen nëse ajo nuk e përfshin edhe lirinë e gabimit”.

“Madhështia e një kombi dhe progresi i tyre moral mund të gjykohet nga mënyra se si ata i trajtojnë kafshët”.

“Toka përmban mjaftueshëm për ta përmbushur nevojën e secilit, por jo edhe lakminë e secilit”.

“Ekzistojnë njerëz aq të varfër në botë, sa që Zoti nuk mund t’u shfaqet ndryshe përveç se në formën e bukës”.