James Joyce: Unë nuk kam frikë të jem vetëm ose të refuzohem nga dikush tjetër

Ju më bëtë të u’a rrëfej frikën që e kam. Por unë gjithashtu do të ju tregoj edhe se nga çka nuk frikësohem. Unë nuk kam frikë të jem vetëm ose të refuzohem nga dikush tjetër ose të braktisë çdo gjë që më duhet ta braktis. Dhe se unë nuk kam frikë të gaboj, qoftë madje edhe një gabim i madh, një gabim jetësor, ndoshta po aq i gjatë sa e gjithë përjetësia.

James Joyce, “A Portrait of the Artist as a Young Man”