Milan Kundera: Të bësh dashuri më një grua dhe të flesh me një grua janë dy pasione të ndara

Të bësh dashuri më një grua dhe të flesh me një grua janë dy pasione të ndara, jo vetëm të ndryshme, por të kundërta. Dashuria nuk e bënë veten të ndihet në dëshirën për çiftim, një dëshirë e cila zgjerohet tek një numër i pakufishëm i grave, por në dëshirën për ta ndarë gjumin, dëshirë e cila është e limituar vetëm tek një grua.

Milan Kundera: “The Unbearable Lightness of Being”