Elmaze Nura: Ta shndërrojmë arsimin në prioritet kombëtar

Arsimi në Kosovë ka nevojë për një mbështetje më të madhe nga shteti dhe rritje të cilësisë që nga cikli i ulët e deri në nivelin universitar. Përfaqësuesit e ardhshëm të sovranit në Kuvendin e Republikës së Kosovës, duhet të angazhohen për rritjen e buxhetit për arsimin dhe depolitizimin e shkollës. Si një profesoreshë universiteti, angazhohem me tërë përkushtimin tim, që në qeverisjen e re, ta shndërrojmë arsimin në prioritet kombëtar. Ne duhet t’u sigurojmë nxënësve dhe studentëve, arsim cilësor dhe diploma të vlefshme, që mundësojnë punësim dhe zhvillim. Ka ardhur koha, për të bërë më shumë për arsimin!