Ja ka ku mund të gjejnë emrin votuesit

Në zgjedhjet e sotme, nuk kanë munguar edhe probleme të tipit të qytetarëve që nuk gjejnë emrin në listat e votuesve që janë shpallur në Qendrat e Votimeve.
Për ti ardhur në ndihmë kësaj kategorie, emrin në listën e votuesve ata mund ta gjejnë duke klikuar në këtë adresë.

http://134.0.58.65/votinglistapp/