Përgjigjuni 9 pyetjeve dhe merrni pasaportën amerikane

Vitin e kaluar, pothuajse 730,000 njerëz u natyralizuan në qytetarë amerikanë, vetëm duke u përgjigjur saktë minimumi 6 pyetjeve. Për ta marrë shtetësinë amerikane duhej që secili prej të kalonte një test qytetar, duke iu përgjigjur pyetjeve rreth historisë, qeverisë dhe gjeografisë amerikane.Nuk është një pengesë e madhe, me kusht që të kesh kohë për t’u përgatitur. Pyetjet zgjidhen nga një grup prej 100 pyetjesh të mundshme, të cilat janë në dispozicion të publikut. Ju kërkohet t’i zgjedhin 10 pyetje, të zgjedhur në mënyrë të rastësishme, dhe duhet të përgjigjeni gjashtë saktë. Dhe ju merrni një shans të dytë nëse dështoni. Shumica e pyetjeve nuk janë aq të vështira, si “Cili është emri i Presidentit të Shteteve të Bashkuara tani?” Gjithashtu një e lehtë? “Emëroni një shtet që kufizohet me Meksikën”. Vetëm një. Ka katër shtete për të zgjedhur. Ja disa nga pyetjet me përgjigjet. Mos harroni, ju duhet gjashtë përgjigje të sakta për të kaluar:

  1. Sa amendamente ka kushtetuta e SHBA-së? Përgjigja: 27
  2. Kush i bën ligjet federale? Përgjigjet e pranueshme janë Kongresi, Senati i SHBA dhe (Shtëpia e Përfaqësuesve), ose legjislatura amerikane apo kombëtare.
  3. Ideja e vetëqeverisjes është në tre fjalët e para të Kushtetutës. Cilat janë këto fjalë?Përgjigja: Ne, populli amerikan
  4. Ne zgjedhim një senator amerikan për sa vjet? Përgjigja: Në mandat 6 vjeçar.
  5. Dhoma e Përfaqësuesve ka sa anëtarë të votimit? Përgjigja: 435.
  6. Sipas Kushtetutës amerikane, disa pushtete i përkasin qeverisë federale. Cila është një fuqi e qeverisë federale? Përgjigja: Ekzistojnë katër zgjedhje: për të shtypur para, për të shpallur luftë, për të krijuar një ushtri, për të bërë traktate.
  7. Nëse edhe Presidenti dhe Zëvendës Presidenti nuk mund të shërbejnë më, kush bëhet President? Përgjigja: Folësi i Shtëpisë së Bardhë.
  8. Cilat janë dy pozicione të nivelit të qeverisë? Përgjigja: Ka shumë për të zgjedhur nga: Sekretari i Bujqësisë; Sekretar i Tregtisë, Sekretar i Mbrojtjes, Sekretar i Arsimit, Sekretar i Energjisë, Sekretari i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore, Sekretar i Sigurisë së Atdheut, Sekretar i Strehimit dhe Zhvillimit Urban, Sekretari i Brendshëm, Sekretari i Punës, sekretar i Shtetit, Sekretar i Transportit, Sekretar i Thesarit, Sekretari i Çështjeve të Veteranëve, Prokuror i Përgjithshëm, Nënkryetar.
  9. Kush e shkroi Deklaratën e Pavarësisë? Përgjigja: Thomas Jefferson.