Pasaporta shqiptare: Vitet ‘20-30, koha kur lëvizja e lirë ishte vërtet e lirë

Me një marrëveshje tjetër të materializuar me një vendim të Këshillit Ministror Nr. 247, datë 8 maj 1923, pagesat për vizat për udhëtime mes Shqipërisë e Italisë janë hequr reciprokisht, duke shënuar kështu rastin e parë të “lëvizjes së lirë” me kuptimin që i japim sot.