Shkencëtarët e Pragës: Ja si të dalloni homoseksualët

Një studim i publikuar së fundmi tregon se në bazë të fytyrës së mashkullit, mund të zbulohet nëse ai është homoseksual apo jo. Hulumtimi në flaë hedh poshtë mitin që të gjithë homoseksualët janë më femërorë dhe kanë fytyra më të gjera dhe më të shkurtra, hundë më të vogël dhe nofull dukshëm më masive dhe më të rrumbullakuar në krahasim me heteroseksualët. Huffington Post, shkruan se studiuesit e Qendrës së Pragës për hulumtime teorike në dy studime kanë ekzaminuar fytyrat e homoseksualëve dhe heteroseksualëve. Studimi i parë analizoi nëse homoseksualët kanë tipare dukshëm të ndryshme të fytyrës në krahasim me heteroseksualët, ndërkohë që u zbulua se homoseksualët kanë karakteristika morfologjike të cilat në përgjithësi janë më mashkullore.

Studimi i dytë thotë se orientimi seksual mund të përcaktohet vetëm në bazë të këtyre tipareve, ndërsa të anketuarit nuk mund të përcaktonin me saktësi orientimin seksual të personave të treguar në fotografi. Vlerësimi i orientimit seksual të një personi rezultoi se është i bazuar kryesisht në stereotipe. “Fakti që ekzistojnë dallime të konsiderueshme morfologjike midis homoseksualëve dhe heteroseksualëve nuk do të thotë se kjo i bën ata më lehtë të identifikueshëm, gjë që e ka konfirmuar edhe studimi ynë i dytë”, deklaruan studiuesit.