Volteri: Zoti është një komedian i cili po luan para një audience e cila ka shumë frikë të qeshë

“Gjykojeni një njeri më shumë nga pyetjet se sa nga përgjigjet e tij”.

“Zoti është një komedian i cili po luan para një audience e cila ka shumë frikë të qeshë”.

“Është e rrezikshme të kesh të drejtë, atëherë kur qeveria e ka gabim”.

“Ekzistojnë të vërteta të cilat nuk janë për secilin njeri dhe për secilën kohë”.

“Për ta mësuar se kush ju sundon, thjesht gjeje atë që nuk të lejohet ta kritikosh”.